HÌNH ẢNH VỀ ĐỨC MẸ

DANH MỤC TRANG NÀY

   

 

Đức Mẹ mạc khai chuoi mân côi

 
   

Quy Chế Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Mân Côi

 

o0o

 1. 06-10-2012 50 Hiệp sĩ mân Côi Tận hiến   

 2. 03-06-2012 Chuyến đi thăm hội viên tại Giáo xứ Tràm Chẹt - Kiêng Giang của Hội Mân Côi Long Xuyên

 3. 13-05-2012 hơn 20 HSMC tận hiến tại Philadelphia 

 4. 12-05-2012 51 HSMC tận hiến tại DCCT Sai Gòn

 5. 25-03-2012 cuộc họp của Tổng Đoàn Hiệp Sĩ tại Saigon

 6. Ảnh 24 tân hiệp sĩ tận hiến tại nhà thờ Tân Định ngày 07-10-2011 

 7. Các HS họp ngày 08-12-2011 đọc kinh lần chuỗi trong dòng kín, xong sang Hang Đá Đức Mẹ ở Đại chủng viện Thánh Giuse

 8. Đọc kinh kính mừng Lễ Bổn Mạng của Tổng Hội Mân Côi ngày 17-10-2011 tại Nam California, USA

 9. Hình ảnh về Đức Mẹ

 10. Hình ảnh Judy Quỳnh Phương tận hiến ngày 20-08-2011  

 11. Lệ Yến - Chúa Hài đồng.

 12. Lệ Yến - Chúa Hài đồng 02

 13. Nghi thức tận hiến của 6 tân Hiệp sĩ ngày 29-05-2011

Đức Mẹ Maria Sầu Bi

Lễ Đúc Mẹ Dâng Mình

vào đền thánh

 

* * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Internet Explorer with screen Resolution 1280 x 800 is best view

khi không thấy hiệu úng javaApplet là do máy bạn chưa cài đặt một trong các phần mềm dưới đây -

In case of javaApplet undisplayed, check it out to install one of the following softwares

 (1) cho Internet Explorer 5,375 MB   -   (2) cho các trình duyệt khác 14,225 MB  -   (3) Flash Player 10 1,808 MB

http://www.tonghoimancoi.org - designed and copyrighted by Huynh Diep - First Offically published on March 08, 2011